Blockering av glasrutor

Vid montering av glasblock fixeras glas med hjälp av ett glasblock i såväl fönsterbågar som fasta element.

 

Installation av glasblock är därför av stor betydelse för din professionella installation av ett fönster.

Ramen hålls i en vinkel av blocken. Du kan också tänka på det som att varje fönsterelement måste ha ett diagonalstag för att hålla vinkeln. Eftersom stöttan inte fungerar, monteras och fixeras glasblocken diagonalt. Genom att blockera kan du placera glaset i ramen så att bågen stängs exakt.

Det finns några saker att tänka på när du installerar glasblock:

  • tvinga inte för mycket tryck när du sätter in blocken, annars finns det risk för glasbrott
  • Glasblocken måste vara minst lika breda som glaset som används
  • Du behöver en Blockslev  ; att infoga
  • De glasblock som används måste vara resistenta mot tryck, åldring och fukt.
  • Dessutom måste de vara kompatibla med det intilliggande materialet, t.ex. glasets kantförsegling
  • Avståndet mellan blocken och fönsterhörnet bör vara minst blocklängd - 100 mm
  • Block måste säkras mot att glida
  • glasblock får inte hindra vattenavrinning

At glasblock  har mer och mer glasning block idag gjorda av polypropen . De är betydligt mer hållbara och kan fås mycket billigare för bearbetningskunden.

Informationen från din systemtillverkare från vilken du hämtar fönstren och även  < a href=" https://vh-buchshop.de/glaser?p=1" data-mce-fragment="1" data-mce-href="https://vh-buchshop.de/glaser?p= 1">teknisk riktlinjer för glashandeln.

Installera glasarbeten och glasblock

I glasningsarbetet ingår att sätta in glaset i bågen. Och som du har sett i texten finns det några saker att tänka på. Förutom tjockleken på glaset är placeringen av glasblocket också mycket viktigt för att fönstret ska fungera korrekt. Dessutom kan du använda glasblock för att säkerställa att det nya fönstret håller länge.

Glasblock av olika tjocklekar är också utmärkta för att rikta in dina fönster i väggöppningen.


Visuell representation av installation av glasblock

Verglasungsklötze einbauen_Querschnite_montageprofis